GDPR

Milí zákazníci,

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen jako “GDPR“), jsme povinni provádět určitá opatření, která se týkají ochrany Vašich osobních/citlivých údajů.

 

Pracujeme s těmito Vašimi osobními/citlivými údaji:

1) jméno a příjmení

2) adresa

3) email

4) telefonní číslo

5) IČO, DIČ

6) informace o Vámi objednaném zboží

7) číslo účtu

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních/citlivých údajů musí být dle GDPR dobrovolný, konkrétní a musí se jednat o projev Vaší vůle (proto nemůže být souhlas přednastaven zaškrtnutím).

 

Vaše osobní/citlivé údaje potřebujeme z důvodu vyřízení Vaši objednávky (zpracování Vašich osobních/citlivých údajů je nutné např. pro vystavení faktury) a následně je budeme uchovávat po dobu 10 let po ukončení objednávky. V případě, že v těchto 10 letech obdržíme novou objednávku, stanovená doba začíná plynout znovu. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní/citlivé údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv, ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme Vaše osobní/citlivé údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu.

 

Váš email dále zpracováváme z důvodu informování o nových produktech, případně o akčních nabídkách. Pouze však při Vašem dobrovolném přihlášení se k odběru našeho newsletteru. V žádném případě neobtěžujeme automaticky všechny zákazníky nevyžádanými emaily. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme pouze…v rámci plnění smlouvy subjektům zajišťujícím pro nás rozesílání zásilek, účetní společnosti, subjektům zajišťujícím vymáhání pohledávek a právní služby. Vyjma těchto konkrétních subjektů, Vaše údaje o svých zákaznících ZÁSADNĚ NESDĚLUJEME TŘETÍM OSOBÁM! Vaše osobní/citlivá data, která jsou součástí objednávky, jsou pro nás považována za DISKRÉTNÍ a jsou chráněna proti zneužití.

 

 

Vaším právem dle GDPR je:

- přístup k osobním/citlivým údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,

- oprava Vašich osobních/citlivých údajů v případě vysvětlení nejasností,

- požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

- možnost přenesení údajů v případě, kdy byste měli zájem předat jinému správci Vaše údaje.

 

 

Jak jsme uvedli výše, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese:

Tradice – české oděvy s.r.o.

Tiché Údolí 109

Roztoky

252 63

 

V případě jakýchkoliv nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních/citlivých údajů se na nás taktéž můžete kdykoli obrátit na  zuzanaosako@gmail.com 

                                                                                                                                                                                           Srdečně Vaše TRADICE

Zpět do obchodu