TŘI králové

Příchodem Tří králů končí vánoční čas. Všechno se uklízí, aby nastala doba předvelikonoční, která končí 40ti denním půstem. Začíná tímto období pohanských rituálů. Dnešní den je opět spojený se silnou magií - věštilo se z olova, světily se a vykuřovaly domy. Víte, že K+M+B neznamená jenom Kašpar- Melichar -Baltazar, ale v latině "Kristus ať požehná tomuto domu" ? Psalo se to nad dveře svěcenou křídou. Požehnání Kristovo byl původní význam, který má kořeny ve středověku. Teprve později se znění změnilo na jména králů, protože prý to bylo pro prostý lid srozumitelnější. Za text vděčíme historičce Věře Colledani

Nejlepší příspěvky
Hledání podle štítků